PATIENTFÖRENINGEN    PERIFER FACIALISPARES

 

Aktuellt

2019

14 oktober - Livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares, 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170444/FULLTEXT01.pdf

21 augusti - Multiprofessionellt team ger ansiktsförlamade bättre vård, 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ny-vard-for-ansiktsforlamade-3478029.aspx

2 augusti - Bells pares - Var tredje patient får bestående men, 

https://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/RD/%5bC6RD%5d/C6RD.pdf 

1 juli - Ditt medlemskap bidrar till ökad kunskap om ansiktsförlamning (perifer facialispares), bl a genom att möjliggöra olika typer av aktiviteter, sammankomster och utbildningsinsatser, t ex utbildning av stödpersoner och påverkansarbete. Bli medlem

28 maj - Läs om ansiktsförlamning (perifer facialispares),  https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/ansiktsforlamning-facialis-pares/ 

5 maj - Ny diskussionsgrupp på Facebook "PERIFER FACIALISPARES".

2 maj - Akademiska sjukhuset och facialisparesteamet i Uppsala bjuder in till "Öppet hus" om facialispares (ansiktsförlamning) som uppkommit av annan orsak än stroke, 

https://www.akademiska.se/om-oss/events/alla-evenemang/oppet-hus-om-ansiktsforlamning/

oppet-hus-facialispares-2-maj.pdf


2018 

8 november - Patientföreningen "PERIFER FACIALISPARES" bildas.