PATIENTFÖRENINGEN    PERIFER FACIALISPARES

 

Om föreningen 

 PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning som verkar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv genom att:

- stödja personer som drabbats av perifer facialispares och deras närstående 

- medverka till ökad kunskap om perifer facialispares

- verka för att samarbete etableras med medicinsk sakkunskap, myndigheter, organisationer och enskilda inom samhälle och näringsliv

- verka för drabbades rätt till psykisk och fysisk rehabilitering 

- verka för psykosocialt stöd till drabbade och närstående

- med sammankomster och personliga kontakter stödja varandra genom erfarenhetsbyte

- stödpersoner som genom sin erfarenhet ger stöd före, under och efter olika behandlingar


Ditt stöd gör skillnad 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” är en ung förening som bildades i november 2018. Vi är tacksamma för alla bidrag som stöd till vår verksamhet och dess framtida utveckling. 

Medlemskap

Genom ditt medlemskap bidrar du till en ökad kunskap om perifer facialispares, bl a genom att möjliggöra olika typer av aktiviteter, sammankomster och utbildningsinsatser, t ex utbildning av stödpersoner och påverkansarbete.

Rätt till medlemskap har var och en som för egen eller annans del är intresserad av att stödja och/ eller verka för föreningens ändamål. 

Enskild person kan vara fullvärdig medlem eller stödmedlem.

Fullvärdig medlem: 250 kr/år (rösträtt på årsmöte).

Stödmedlem: 200 kr/år (ej rösträtt på årsmöte).

Gåvor 

”PATIENTFÖRENINGEN PERIFER FACIALISPARES” tar tacksamt emot gåvor och bidrag som stöd till vår verksamhet och dess framtida utveckling.

Märk din insättning med "Gåva" på bankgiro: 5331-7244.