PATIENTFÖRENINGEN    PERIFER FACIALISPARES

 

Perifer facialispares (ansiktsförlamning),        orsaker, prognos och behandling

Patientinformation 

Patientinformation - Ansiktsförlamning (facialispares), SU 2023

Patientbroschyr - Akut perifer ansiktsförlamning hos vuxna - Facialisteamet Karolinska Universitetssjukhuset 2023

Patientinformation - Botulinumtoxinbehandling vid facialispares_ Facialisparesteamet Akademiska sjukhuset_2020

Patientinformation - Facialisparesteamet Akademiska sjukhuset 2019


Facialisteam

Facialisparesteamet, Akademiska sjukhuset

Facialisteamet, Karolinska Universitetssjukhuset

Facialisparesteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Behandlingsöversikt 

Facialispares, akut idiopatisk perifer (Bells pares) hos vuxna 

Facialispares, kirurgisk rekonstruktion 


Handläggning specialistvård

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Västra Götaland regionen


Handläggning primärvård

Region Stockholm


Egenremiss/ vårdbegäran

Akademiska sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset - Egenremiss och patientens rättigheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 


Artiklar 

Framsteg i behandling av ansiktsförlamning

Bells pares ger resttillstånd hos 30 procent av vuxna patienter

Ny vård för ansiktsförlamade


Internationella organisationer

Facial Palsy, UK

Facial Paralysis & Bell's Palsy Foundation 


Ny medicinsk bedömning (second opinion)

Patientlag (2014:821)

Ny medicinsk bedömning


Synpunkter på vården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Anmäl en skada (LÖF, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)